Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, Vad händer Westerlundska?:

”Jag kommer tyvärr behöva sätta fler F”

2021-05-27 / Fideli Beckeld

Cirka ett år har gått med distansstudier till och från. Många lektioner sker nu via teams med läraren bakom skärmen i stället för på plats i skolan med läraren framme vid tavlan. Men hur har betygen egentligen påverkats? Har distansen haft en negativ eller positiv påverkan på betygen? Eller har de inte påverkats alls?

Skolverket skriver i en artikel att betygen sätts under pandemin utifrån samma regler som vanligt. Detta betyder att eleverna måste uppnå samma kunskapskrav för ett visst betyg. Men eftersom många elever tappar motivation, saknar den sociala biten med vänner och lärare och har svårt att koncentrera sig på arbetet och att inte låtas bli distraherad av annat måste betygen påverkats på något sätt.

TV4Nyheterna gjorde en enkätundersökning just om detta ämne. Resultatet av undersökningen visade att av de 140 kommuner som svarade på enkäten så har 57% angett att det finns en stor risk att fler elever kommer gå ut med icke fullständiga betyg detta år.

Men hur upplever elever på Westerlundska gymnasiet att distansen har påverkat deras betyg? När elever fick frågan om betygen har förbättrats eller försämras svarade hela 63,7 % att de har försämrats. Vilket är en tydlig majoritet som upplever att deras studieresultat inte har blivit lika goda under distansundervisningen. 18,8 % har svarat att deras betyg inte har påverkats alls och 17,5 svarade att betygen har blivit bättre.

Westerlundskas elever fick även frågan om vilka ämnen som har drabbats mest? Det var lite blandade svar från Westerlundskas elever vilket ämne som påverkats mest. 28,7 % svarade att de är grundämnena svenska, matte och engelska, 27,5 angav att alla ämnen har påverkats, 13,7% angav att de praktiska ämnena drabbats mest och 8,8% svarade inga ämnen. Men vad är egentligen anledningen till att betygen har drabbats under distansstudierna? Efter att eleverna fick denna fråga angav hälften att anledningen till detta är att det blir lättare att bli distraherad hemma. Det är även 28,4% som har svarat att det blir svårare att få hjälp under distanslektionerna.

Charlotta Hemlin lärare på Westerlundska gymnasiet säger att hon upplever att många av elevers betyg inte påverkats positivt under distansstudierna.
- Tyvärr kommer jag att behöva sätta fler F nu än vanligtvis, säger Charlotta.
- Vissa elever upplever jag inte alls hänger med och vissa går inte alls att få tag på, säger hon.

Vi frågade Nina Hallberg lärare på Westerlundska gymnasiet vad hon säger om betygen har påverkats under distansstudierna? Hon förklarar att hon inte tycker betygen har påverkats, hon tror i stället att fler elever som går sista året tappar eftersom många är lite skoltrötta. Hon säger också att distansstudierna har varit väldigt påfrestande både för elever och lärare, men för de elever som inte lyckas gå ut med ett godkänt betyg hade varit detsamma även fast lektionerna var på plats.

Nina tror också att en hel del elever har mått bra av distansen och att personen då kan får sitta i sin egen lilla bubbla. Sedan säger hon också att det mest optimala är att ha lektionen på plats men hon ställer sig däremot tveksam till om distansen har bidragit till att hon behöver sätta fler F.

Läs artikeln på Vad händer Westerlundska?    |    Till skoltidningen Vad händer Westerlundska?