Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

”Kön har inget att göra med vilket jobb man ska ha”  

2023-06-15 / Paula Johansson

Idag är antalet tjejer på El- och energiprogrammet extremt lågt på gymnasieskolorna i Sverige. Så lite som 3% av eleverna på programmet är tjejer. Ute i arbetslivet är siffran ännu lägre. Vad som gör att det ser ut på detta sätt är ännu oklart. Det finns fler starka faktorer som kan bidra till de låga siffrorna. Men det är fortfarande svårt att veta varför könsskillnaden är så stor på El- och energiprogrammet. Hur kommer det sig att knappast några tjejer väljer El?  

Det finns många spekulationer om varför det ser ut som det gör. Bland annat könsskillnader i intressen, stereotypa förväntningar och briserande representation av kvinnor inom branschen då den är mansdominerad.  

För att djupare försöka ta reda på varför könsskillnaden är så stor så har jag frågat gymnasielever med olika kön som valt olika linjer om vad dom tror att orsaken kan vara.   

”Varför tror du att så lite tjejer väljer El?” 

Linn Eriksson Sundlingpå Samhällsvetenskapsprogrammet 

 - Kanske för att el känns killigt eller manligt, de är nog fler män som är elektriker än tjejer 

Matilda Sjöberg på Samhällsvetenskapsprogrammet  
-  Jag tror inte att jättemånga tjejer är intresserade av det sen är det väl lite ideal också 

Tobias Borgpå El- och energiprogrammet 
- För det inte är normaliserat att en kvinna är hantverkare 

Gustav WässmanpåT eknikprogrammet 
- Jag tror det för att de tjejerna som vill gå en praktisk linje väljer bygg före el, fler killar går bygg än el vilket borde betyda att bygg är mer populärt hos tjejer också 

Elise Eklöw på Ekonomiprogrammet 
- För det är normativt fel för tjejer att utbilda sig till ett yrke som klassas som manligt 

 Jag har även pratat med Hanna Edstam som är den enda tjejen på El- och energiprogrammet i sin årskurs på Westerlundska gymnasiet. Hon har några teorier om varför siffrorna ser ut som dom gör. 

- Jag tror att många inte riktigt vet om linjen på så sätt, och att det bara överses. Jag tror att de skulle behövas mer riktad information till tjejer om yrket och linjen.” 

Jag undrade också vad som fick Hanna att välja just den mansdominerade linjen El, till svar fick jag att hon hade hört att det var bra betalt och att hon nu under sin praktik verkligen insett att detta är något för henne.  

Hanna förklara också att det kan kännas utmanade på ett roligt sätt att gå en mansdominerad linje. Hon tycker att det är roligt att få visa att tjejer kan lika mycket som män. 

- Kön har inget att göra med vilket jobb man ska ha, säger Hanna Edstam 

Av de elever jag intervjuat trodde alla mer eller mindre att stereotyper och normer spelar en stor roll i varför så lite tjejer går El. Ändasen vi föddes har det printats in i våra hjärnor att praktiska yrken är manliga. Barnprogram, leksaker, samhället och normer ha visat unga att män utför de praktiska yrkena som man kommer till genom el utbildningen.  

Att detta haft så stor påverkan på oss att nästan inga tjejer väljer att utbilda sig inom yrket är förvånande för många. Dessa spekulationer stärks av en förstudie gjord av installatörs företagen samt av studien ”Var är tjejerna” från Diva skriven av Peter Ekroos som jobbar som lärare på El- och energiprogrammet i Enköping. 

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt