Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Magnus har makten över skolan 

2023-02-28 / Matilda Sjöberg

Magnus Johansson (M) har makten över skolorna i Enköpings kommun. Han känner sig taggad att ta sig an uppgiften men erkänner han att han har ”noll koll” på Westerlundska gymnasiet . 

Magnus Johansson är ny moderat ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Enköpings kommun och för WGYnytt väljer han att vara ärlig och erkänner han att han har ”noll koll” på Westerlundska gymnasiet. Gymnasiet är den skolan han vet minst om i Enköping men genom att det byggs en ny skola kommer han få mer insikt. De nya lokalerna menar Johansson är en viktig förbättring för Westerlundska men det är mycket som ska fixas för att det ska bli en så bra start på nya skolan som möjligt.

 

-          Jag kan inte skolan, säger Johansson.

 

Han ska inte säga åt lärare hur de ska göra utan han vill hellre hålla sig på distans. Hans uppgift är i stället att skapa bra möjligheter för eleverna genom att det finns duktiga lärare. Johansson upplever att det finns en bra lärarkår i Enköping.

 

Det finns ett 100% mål där alla elever som går ut grundskolan ska nå en gymnasiekompetens och där alla som går ut gymnasiet ska göra det med en gymnasieexamen. Förvaltningen ska påbörja en analys i frågan om varför inte alla elever går ut med behörighet. Utifrån det kan de se om det finns något de kan göra och hur de ska bidra med stöd för att fler elever ska nå behörigheten.

 

Johansson säger att alla är intresserade av någonting och att det gäller att hjälpa dem att hitta den utbildning som passar dem bäst. En bra skola och en positiv bild av skolan är grunden för en så bra framtid som möjligt.

 

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt