Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, Vad händer Westerlundska?:

Nya parkeringar på skolan

2021-05-27 / Josephine Gärdström

Minimala parkeringsrutor och smala transportvägar. Det blev fel när de nya parkeringarna målades upp bakom Westerlundska gymnasiet på Sandbrogatan. Nu ska det målas om.

Flertalet nya parkeringar har tillkommit runt om skolan. Vi har pratat med Martina Ericson kring vad som är tänkt med parkeringarna. Utmed baksidan av barackerna finns det nya parkeringsrutor som är avsedda för eleverna. Detta för att den tidigare parkeringen inte räckte till för alla fordon. De parkeringar som målats utmed staketet längs gång- och cykelvägen är en lärarparkering.

Däremot är rutorna för små och ska så småningom göras om. Kanske har du även observerat de nya strecken som är målade utanför matsalen. Tanken är att dessa blir en mopedparkering för både 30-moped och eu-moped. Däremot ska dessa också breddas ytterligare och skyltarna kommer upp till höstterminen.

Läs artikeln på Vad händer Westerlundska?    |    Till skoltidningen Vad händer Westerlundska?