Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

SA22B kräver "Sälj aldrig ditt samtycke" 

2024-02-01 / Ella Abrahamsson

På Westerlundska gymnasiet har beteendevetarna i årskurs två skapat en kampanj för samtycke. De har arbetat med olika frågor och tillsammans skapat en utställning som består av olika affischer. Utställningen handlar om samtycke men också att alla människor har rätt till kroppslig integritet och till sexuellt självbestämmande. Kampanjen tar upp olika relationer i förhållanden och att det behövs samtycke för att förhållandena ska vara respektfulla.

I en intervju med Madeleine Hagebo-Stenberg förklarar hon hur hon tillsammans med SA22B har skapat denna kampanj. Hon nämner att i årskurs två på samhällsprogrammet så brukar det pratas om dessa samtyckesfrågor samt att skolans värdegrundsprojekt i flera år har bjudit in Fredens hus från Uppsala till skolan för att prata om just detta. Det som man brukar prata om då är framför allt samtyckeslagen, och hur man ska tolka ja och nej signaler ifrån människor.

- När Antonio från Fredens hus  hade varit här och pratat med våra samhällstvåor så tänkte jag att vi skulle kunna utveckla detta och göra någonting mer av ämnet, och då fick beteendevetarna i tvåan spåna på vad vi skulle kunna informera om i en kampanj och hur vi skulle kunna försöka påverka folk här på skolan, så att det blir bättre, berättar Madeleine i intervjun.

Madeleine nämner att hon tror att SA22B tyckte det var roligt och lärorikt att göra detta projekt. Hon förklarar att de fick ett eget område att fördjupa sig i, och att det ligger nära beteendevetenskapen som dem själva har valt.

- Många har ett intresse för sådana frågor som vi har tagit upp, som tillexempel människor som utsätts för dålig behandling, hur det handlar om att få till bättre normer osv. Jag tror att dem har gillat det, dem har gillat att få arbeta kreativt och göra lite affischer digitalt, men vissa har även tyckt om att få pyssla lite.

I slutet av intervjun påpekar Madeleine att hon tycker projektet blivit lyckat. Hon tycker att eleverna har fått fram viktiga saker som inte uppmärksammas, som att våld i relationer också drabbar män, men då handlar det framför allt om psykiskt våld, att de drabbar äldre personer, och personer med funktionsvariationer, i helhet grupper som vi inte tänker på annars. Madeleine tycker att eleverna också fått fatt i normen på bra sätt.

I en annan intervju med några elever från Sa22b berättar dem att de tyckte det har varit roligt att utföra detta projekt. De nämner att det var roligt att få vara kreativa och göra något annat än att skriva. De förklarar att de skulle göra en påverkanskampanj, där man fick välja ämne att arbeta med.

- Vi valde prostitution, att man inte ska sälja sig själv. Och det valde vi för att vi tycker det är viktigt att ta upp, och intressant ämne att läsa sig djupare in i. Man fick också en djupare förståelse i ämnena för när vi redovisade planscherna för varandra så förstod man att det är ett tungt och viktigt ämne, berättar några elever från Sa22b.

Eleverna påpekar också att det är bra att detta uppmärksammas bland ungdomar, och de tycker att detta borde fortsättas göra med andra årskurser och klasser, för de anser att det var både roligt att utföra och ett viktigt ämne att ta upp.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt