Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Så ofta dricker Westerlundskas elever

2024-02-15 / Elise Wicksell

Att ungdomar dricker alkohol vet du förmodligen redan om då de flesta helgerna består avutgångar, middagar eller hemmafester. Även om de vuxna är medvetna om  att unga dricker tror de flesta fortfarande att ungdomar nuförtiden dricker mindre än de själva gjorde. Men stämmer det verkligen?Jag har undersökt ungdomars alkoholvanor här på Westerlundska gymnasiet.  

 

Man får ofta höra att man ska njuta av gymnasiet då de ska vara de bästa åren av sitt liv. Det är förmodligen därför de flesta ungdomarna spenderar sina helger med festande, utgångar och middagar, där det ofta förekommer alkohol. Under helgerna vill man bara slippa skolan och ha roligt med vänner. Man sköter skolarbetet under vardagar och tar vara på sina tonår under helgerna.  

Men hur ofta drickerungdomar egentligen och hur ofta gör de egentligen det? Enligt en enkätundersökningsom jag har gjort uppgav flesta att de oftast dricker tre gånger i månaden. Men hur får de egentligen tag på det dom dricker?De flestauppgav att degenom kompisar fixar sin alkohol. De som dricker har svarat att demgör det för att ha roligt, det blir en typ av bortkoppling från vardagen där man bara har roligt. Man lär även känna nya personer då man blir mer pratglad, och det är mer socialalt att gå på fest och dricka.  

- Jag förstår att man lockas till att dricka men jag tycker det är läskigt, det kan hända så mycket säger Charlotta Hemlin, mentor för SA21M.  

Även fast många dricker gör inte alla ungdomar det.Vissa har kanske testat någon enstaka gång. De ungdomar som uppgett att de inte brukar dricka har svarat att de inte gör det pågrund av att deras religion ellerför att de har privata hälsoskäl.Ytterliga en anledning är att de bara inte känner för det. En större andel svarade däremot att deibland inte dricker, då dehar jobb eller agerar skjuts för kvällen.Vissa svarade även att de inte kunnat dricka på vissa tillfällen då det krockat med träning eller match. En del uppgav även att dem känner att de kanske drack lite för mycket helgen innan.  

Det man kan konstatera är att de flesta ungdomarna faktiskt dricker rätt ofta. Det var väldigt få som svarade att de aldrig druckit, och vissa avstår bara ibland. De som dricker får oftast tag på det dom dricker genom vänner. Det är många som svarat att de tycker att det är roligt och socialt att dricka. Den vanligaste anledningen till att folk inte dricker var eftersom dom agerade skjuts och hade jobb, träning eller match. Påståendet om att ungdomarna idag ska vara desom dricker minstverkar inte stämma, då de flesta som svarat dricker tre gånger i månaden.  

 

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt