Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Skilja på jobb och fritid

2022-05-04 / Lova Axberg

"Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald arbetstid."Så står det i artikel 24 i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna.

Vi har intervjuat läraren Anneli Aresdotter och Miranda Eriksson i TE19. De har fått besvara frågor kring fritid och jobb. De delar med sig av sina egna erfarenheter om hur svårt det är att skilja på fritid och jobb/skola. 

https://www.youtube.com/watch?v=XIS9LXPA7G4


Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt