Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

SNUSNINGEN ÖKAR

2024-02-08 / Emma Toth

Allt fler ungdomar hoppar på tåget att snusa, särskilt kan man se en ökning med snusande av vitt snus hos ungdomar från årskurs 9 till årskurs 2 på gymnasiet, det visar en nationell skolundersökning från CAN (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Studien visar även att ungdomar har mycket lättare att bli snabbare beroende av ämnet Nikotin som finns i snus.

Men hur ser det ut bland eleverna på Westerlundska gymnasiet? Använder dom sig av snus, i vilket sammanhang och varför testade dom det? Efter en enkät som skickades ut till eleverna på samhällsprogrammet kan vi få fram ett ungefärligt resultat och se hur populärt det är bland eleverna att snusa.

Trots att det finns många hälsorisker med snus, så som ökad risk för hjärtskäls sjukdomar, olika cancerformer och förändringar i munnen enligt folkhälsomyndigheten, så har majoriteten av elever testat eller dagligen använder snus på samhällsprogrammet. Det vanligaste är att man snusar vitt snus, som är det tobaksfria varianten av snus, men en liten del snusar brunt också. Ungefär en tredjedel uppgav att dom var beroende av snus, och att man snusade allt från en dosa i veckan till upp emot 3–4 dosor i veckan. När det kommer till frågan om varför man har börjat snusa är det en ganska stor blandning av svar, men några förekommande svar var att det handlade om grupptryck, man testade på fest, genom kompisar som hade snus, eller för att det bara kändes kul att testa och få kicken. Dessutom var många av eleverna väldigt unga när dom testade att snusa för första gången, genomsnittet låg i åldrarna mellan 14–16, men det fanns i både yngre och äldre ålder med. Men hyr många har försökt slutat att snusa. På den frågan är det ungefär 50/50, många svarar att dom inte försökt sluta, medan andra hälften svarat att dom försökt ett tag men att det inte lyckats så bra med det så man har fortsätt. Det är inte så konstigt att det är svårt att sluta när man väl börjat, nikotinet är kraftigt beroende framkallat. Jag har även kontaktat snusföretaget Velo med några frågor, men dom har ej återkopplat.

I en intervju med Linnea Kling från SA22m berättar hon att hon är en av dem som har testat snus, men bara vitt snus.

- Jag brukar inte snusa vardagligen, men ibland händer det att man tar det på fester.

 

Men hur blir det med det med snuset i framtiden? I en artikel som Expressen publicerade (04/01–24) så skriver författaren ”vitt snus kan förbjudas i EU”. Det föreslås att det nuvarande förbudet mot snus i Eu även ska inkludera det vita snuset. Men än så länge kan befolkningen i Sverige vara lugna. För hur ett eventuellt förbud av vitt snus skulle påverka Sverige, som för övrigt är det enda EU- landet i dagsläget med undantag att sälja snus - är i nuläget oklart.

Vi kan konstatera att det har blivit en ökning av snusandet under dom senaste åren, som på vissa håll runt om i landet har resulterat i att flera elever på skolor har spytt i korridorerna, i toaletterna och på skolskjutsen efter att ha snusat. Det är varför Socialdemokraterna vill införa ett ”maxtak” för hur hög nikotinhalt snuset ska få innehålla, men trots det kommer nog ungdomarna fortsätta att snusa.

Avslutningsvis kan vi se att det är vanligt bland eleverna är på Westerlundskas samhällsvetenskapsprogram att snusa eller ha testat snus, trots att man är minderårig och vet riskerna som kommer med att man snusar.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt