Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Ungdomar prioriterar arbete framför skolan

2023-05-24 / Nasrin Mohamed

Idag kan man allt oftare se att ungdomar lägger större vikt vid arbete än vid skolarbete. Denna växande trend har fått mig att reflektera över de möjliga anledningarna bakom detta. Med ekonomiskt tryck och önskan om arbetserfarenhet som några av de främsta faktorerna, är det viktigt att förstå de underliggande motiv som påverkar ungdomarnas val. I en tid där utbildning ses som en central del av ungas framtid väljer allt fler ungdomar att prioritera arbete i stället för skolarbete.

I dagens samhälle, där ungdomars prioriteringar och värderingar förändras, har en intressant trend börjat framträda. Många ungdomar väljer nu att arbeta mer intensivt och låta det gå ut över sitt skolarbete. Då utbildning traditionellt sett har betraktats som en viktig väg till framgång, är det en intressant observation att allt fler ungdomar väljer att sätta arbete framför skolarbete. Det finns flera motiv bakom detta val och det gäller förstå de olika faktorerna som påverkar ungdomarnas beslut.

 

En betydande anledning till att ungdomar väljer arbete är ekonomiska behov. Många ungdomar står inför kravet att bidra till sin egen försörjning eller hjälpa till med familjens ekonomi. Att ha ett jobb ger dem möjlighet att ta ansvar för sina egna utgifter, spara pengar eller stödja sina nära och kära. För dem kan behovet av ekonomisk stabilitet väga tyngre än det långsiktiga värdet av en formell utbildning. För att möta dessa ekonomiska behov prioriterar de arbete framför skolan.

 

Jag har intervjuat Mona Haji Nur som har en del åsikter om ämnet och kan se sig själv inom det.

-       Jag har förståelse för att ungdomar idag väljer jobb före skola då jag själv kan se mig in i det ibland. Jag personligen känner ibland att det är mer värt att jobba då man tänker att man inte missar mycket skolarbete. Eller som att ta ett kvällspass medveten om att man har plugg då jag känner att jag gynnas mer av det.

 

-       Jag tror också att många andra inklusive mig börjar förstå att man inte är i ett så stort behov av skolan som vissa kan tro, och att det finns andra utvägar till at säkra sig en bra framtid. Prioriteringarna är på annat helt enkelt.

 

 

För vissa ungdomar handlar det om att förverkliga sina karriärmål. De kan vara måna om att få tidig erfarenhet inom ett specifikt yrkesområde eller bransch de är intresserade av. Skapa professionella kontakter och få en fördel mot sina jämnåriga när de senare går ut i arbetslivet.

 

I en konkurrensutsatt arbetsmarknad kan tidig arbetslivserfarenhet vara till fördel för framtida jobbsökningar eller för att bygga upp ett imponerande CV. Ungdomar kan vara övertygade om att arbetslivserfarenhet kan vara mer värdefullt än goda betyg eller akademiska prestationer, vilket gör dem benägna att fokusera på arbete i stället för skola.

 

Det är viktigt att komma ihåg att ungdomar fortfarande bör prioritera sin utbildning och se till att de hittar en balans mellan arbete och skola. Skolan ger en viktig grundutbildning och kan öppna dörrar till fler möjligheter i framtiden.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt