Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Enköping, WGYnytt:

Varför är det så många gymnasieelever som inte klarar matten?

2024-02-08 / Vilja Linevid

Matematik är ett ämne som många elever har svårt för och som många faktiskt inte klarar av. Då är frågan varför det är så många elever som har svårt för just matte och varför det är så många som inte klarar av matten i gymnasiet. Handlar det om hur utlärningen ser ut redan när man är liten och börjar skolan? eller handlar det om att man tappar motivationen till att försöka när matten bara blir svårare och svårare desto äldre man blir?

Skolverket tar fram statistik på hur många elever som får ett visst betyg i de olika matematikkurserna i gymnasiet. Statistiken visar även hur många killar och tjejer som får ett visst betyg. Deras framtagna statistik visar att det är 13,8% som inte klarar matematik 2b kursen i gymnasiet, men den visar också att det är 45,6% som får betyg E i samma kurs. Denna statistik visar på att det är många som har svårt för matematik eftersom det är många som inte klarar kursen men också många som enbart får betyg E i kursen. Om vi jämför med hur många procent som får högre betyg i kursen som B eller A så är det väldigt stort skillnad mellan hur många som får E. Det är 5,6% som får B i kursen och enbart 3,5% som lyckas få ett A. Det här visar att det antingen är många som har svårt för matematiken eller väljer att inte lägga så mycket motivation på den kursen.

I en enkät som jag har skickat ut till elever på som studerar på samhällslinjen på Westerlundska gymnasiet så har jag frågat om de tycker de har svårt för matematik och om de tycker deras lärare hjälper bra. I den statistiken jag har fått fram så visar den att 53% av alla 49 personer som svarade har svårt för matematik, 39% svarade att de ibland tycker matten är svår och enbart 8% svarade att de inte hade svårt för matte. När jag frågade om samhällseleverna tyckte att deras mattelärare hjälpte bra så såg deras svar ut så här: 41% tyckte att det ibland fick bra hjälp, 39% tyckte inte att de fick bra hjälp och 20% tyckte de fick bra hjälp av deras lärare.

För att få närmre svar på varför det är många elever som inte klarar av matten så frågade jag eleverna själv om varför de tror att matten är svår och vad det kan handla om, om det kanske handlar om motivation eller annat. Jag ställde frågan ”Upplever du att du har tappat motivationen till matten?”

Meja Nordström 17 år elev på Wetsterlundska svarade så här:

- Jag tycker att jag har tappat nästan all motivation till matten. Även fast jag försöker att klara det så är det svårt för mig att förstå. Sedan när jag också vet att jag egentligen inte måste klara Matematik 2b för att få en gymnasieexamen så tappar jag motivationen mer. Jag vet också att om jag behöver kursen till vidare utbildning så kan jag plugga upp betyget på Komvux.

Meja berättar även vidare om att hon tycker att tempot i matematikplaneringen går för snabbt vilket också gör det svårare att hänga med eftersom det går igenom nya delkapitel varje lektion. Många elever menade på att motivationen har dalat helt vilket gör det svårare att fokusera och lägga ner tid på att lära sig. Vilket sedan i slutändan leder till sämre betyg och kanske tillochmed att man inte klarar kursen.

För att komma ytterligare lite närmare svar på frågan så ställde jag även frågor till matematiklärare. Frågan jag ställde var: ”Varför tror du att det är så många som har svårt för matte och ibland faktiskt inte klarar kursen?”

Kerstin Wennman matematiklärare på Westerlundska menar på att det handlar mycket om självförtroendet hos elever att det är många som har dåligt självförtroende. Att det är många elever som hela tiden uttrycker att de inte kan matte och att matte är svårt, om man hela tiden säger det så kommer man till slut tro på det. Kerstin menar också på att alla kan lära sig matte om man verkligen försöker och lägger ned tid på att lära sig. Hon säger att det lätt blir tråkigt med matte när man inte kan och då kan motivationen lätt bli sämre, därför måste man jobba mer så man lär sig. Det är inte omöjligt menar hon.

Det är alltså många som upplever matten som svår och många elever menar på att det handlar om motivationen och att man har tappat den nästan helt men även att tempot i matten går för snabbt. Medan vissa lärare syftar på att det handlar om dåligt självförtroende hos eleven själv, och att man måste jobba ännu mer för att nå ett godkänt betyg.

Läs artikeln på WGYnytt    |    Till skoltidningen WGYnytt