Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Är vi bortglömda?

2023-05-13 /

Den politiska majoriteten i Gävle 2022-2026. Centern, Miljöpartiet , Liberalerna. Socialdemokraterna  och Kristdemokraterna.

Ny politik med ny majoritet
Helt utan gymnasiet

Efter valet 2022 bildades en ny majoritet i Gävle bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. De har 33 av de 65 platserna i kommunfullmäktige. De har kommit överens om en gemensam politik som det sammanfattat i dokumentet ”Samling för Gävle – en majoritet av Gävlepolitiken”. Det innehåller många vackra och och fina planer för framtiden men vi kastar oss över tankarna kring skolan. Sedan 1990-talet är det kommunen som ansvarar för skolan och även gymnasiet. Därför har vi tagit del av de fyra punkter som finns i dokumentet och de är:

 

  • Barns rätt till förskola ska utökas från 15 till 25 timmar/vecka för alla barn
  • Skolsocionomer eller sociala team som kan stärka stöd och samarbete mellan elev, skola och föräldrar ska inrättas.
  • Utredning skall ske för att utveckla skolskjutsarna och möjligheten att bevilja busskort för de elever som har rätt till busskort till sin anvisade skola, att också få det om man väljer friskola.
  • Pedagogisk lunch återinförs i förskolan och frukost för elever testas på utvald skolan.

 

??????

Det sägs alltså ingenting om gymnasieskolan eller om kärnverksamheten i skolan nämligen undervisningen. Bryr man sig inte om den eller har man glömt att den egna utbildningen innehöll en del undervisning.

 

Det finns en ingress till de fyra punkterna som också kan var intressant att känna till. Man skriver:

 

”Skolan – platsen för lärande, inspiration och trygghet!

Gävles skolor ska vara platsen för lärande, inspiration och trygghet. Oavsett om du är lärare, elev eller har en annan viktig roll i våra skolor så ska vi gemensamt skapa den här trygga platsen. Förskola, skola och äldreomsorg ska inte centraliseras till Gävle tätort utan ska finnas tillgänglig även i våra landsbygder särskilt F-3. Barngruppernas storlek ska minska vilket är särskilt viktigt för barn i de yngre åldrarna. Barnomsorg på obekväm arbetstid genom nattis ska värnas för de föräldrar som behöver den. Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare, ska värnas.”

 

Gymnasiet i Gävle som 2011 låg på plats 54 när de gäller elever som klarade sina gymnasiestudierr inom tre år. 2021 var placeringen 229 av Sveriges 290 kommuner. En rejäl nedgång. Riktigt hur de som har det politiska ansvaret för gymnasiet skall arbeta för att göra det bättre under de kommande åren är just nu mycket oklart.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis