Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Alla helgons dag

2022-11-03 /

Mycket gammal tradition

Namnet på dagen förklarar dess ursprung. Redan mycket tididgt utsåg den katolska kyrkan mänger av helgon. Många fick en egen dag för att firas men dagarna är begränsade och man kunde inte fira mängder av helgon under alla årets dagar. Man samlade därför alla de helgon som inte hade någon egen dag och firade dem alla på "alla helgons dag."
Redan på 600-talet beslutades att dagen skulle firas den 1 november. I Sverige firades dagen till ett stycke in på 1500-talet då vi lämnade den katolska kyrkan och blev protestanter.
Vid samman tid som man firade helgonen började man för över 1000 år sedan att fira "alla själars dag". Dagens firades den 2 november och var en dag för att minnas alla döda och under 1800-talets slut började man tända ljus på gravarna i Sverige. Det var ingen ny tradition men tididgare hade man tänt ljus på gravarna vid jul.


Halloween
För ungefär 25 år sedan togs den anglosaxiska och då främst den amerikanska variantern på ett firande över till Sverige. Halloween (alla helgons afton) som firas allmänt i Sverige har alltså en mycket kort historia i vårt land. Firandet går tillbaka till hednisk keltisk tid och har inte varit religiös i sin nuvarande form. Dagen skall firas den 31 oktober. Det mesta av det svenska firandet har sin grund i USA. 1997 satsade svenska Köpmannaförbundet på firandet för att öka medlemmarnas inkomster. Satsningen var mycket framgångsrik och numera omsätter firandet miljardbelopp.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis