Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Bli lärare

2024-02-02 /

Glada Vasalärare för några år sedan

Det saknas tiotusentals lärare under kommande år

Snart är det dags att välja högskoleutbildning. Vissa elever väljer det de tycker om medan andra är mer taktiska och tänker på vad man skulle kunna arbeta med och vilka utbildningar som leder till ett säkert arbete. Tillhör du den senare gruppen kan vi bara säga, bli lärare. För en del är sedan fanns knappt någon lärarbrist i Sverige då definitionen på en lärare var att alla det stod en vuxen (19+) framför en klass så hade den en lärare.
Så bestämde staten att man måste ha rätt utbildning för att kalla sig lärare man införde den s.k. lärarlegitimationen och det visade sig då att tiotusentals personer som undervisade elever runt om i landet saknade utbildning i det man undervisade. I alla fall rätt utbildning. Det blev plötsligt lärarbrist i landet och många lärare kunde höja sin lön genom att byta arbetsgivare då det blev konkurrens mellan skolor för att få tag i lärare med legitimation.

För några år sedan räknade man med att det saknades över 70 000 lärare och det skulle bli ännu värre i framtiden. I år gjorde Skolverket en ny bedömning en ny bedömning utifrån läget 2023. Det idag finns kring 250 000 lärare av alla tänkbara kategorier runt om i landet. Av dessa är lite över 85 % behöriga och 37.000 obehöriga. Till detta kommer att 50 000 kommer att gå i pension under de kommande 10–15 år. 

 

Så om du kan tänka dig att blir lärare ser framtidsutsikterna goda ut under de kommande år. Kontakta Syv eller läs vidare om olika utbildningar på nätet innan det är dags att söka utbildning inför hösten mitten av maj.   

 

 

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis