Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Blir det en ny och utbyggnad av Vasaskolan?

2017-06-13 /

Nästan en halv miljard till ny Vasaskola

Redan förra året fick vi veta att Vasaskolan skulle moderniseras och byggas ut. Budgeten låg på över 300 miljoner och efter besök på Malmö latinskola var den förre rektorn lyrisk och tanken var att vi ska få en liknade anläggning i Gävle.

Vi har sett en skiss på hur man tänkt utforma byggnaden och förhoppningen var att byggarbetena skulle påbörjas 2018. Men riktigt så fort kommer det inte att gå just nu finns inga pengar för detta före 2020 så vi kommer att ha lång tid att skriva mer om en eventuell nybyggnad av Vasaskolan.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis