Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Coronaskydd

2020-09-03 /

Vasaskolan gör så gott den kan

Skolinspektionen kommer inom den närmaste tiden att besöka hundratals skolor runt om i landet för att undersöka om smittskyddsreglerna följs då det fått in många anmälningar från hela landet om att distanseringen i skolorna är ett problem.

Vasaskolans smittskyddsarbete
Redan vid läsårets början hade Vasaskolans skolledning noga tänkt igenom hur man skulle agera för att undvika spridning. Alla, både personal och elever fick ett litet häfte om hur man skall uppträda för att undvika smittspridning. Tyvärr är det inte många som följer de regler som gäller trots att alla skall veta vad som gäller.
Ibland kan man inte med bästa vilja följa de regler som gäller då klassrummen är alltför små på vissa håll i skolans lokaler för att det skall vara möjligt.

Otillåtna skyddsåtgärder
De mest utsatta i personalen, de som träffar hundratals elever från olika klasser varje dag som expeditionen, biblioteket och dataavdelningen har fått skärmar som en litet extra skydd på samma sätt som kassörskorna i snabbköpens kassor. Det fick ett snabbt slut då kommundirektören bestämde sig för att förbjuda denna typ av skydd i kommunens verksamheter eftersom det inte talas om något sådant Folkhälsomyndighetens instruktioner.

För Vasaskolans del betyder det att ett gott och välplanerat skyddsarbete blir lite sämre.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis