Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Ett glädjebesked till alla studenter

2020-04-22 /

Ingen traditionell utspark men något blir detRektor har idag meddelat skolans elever följande:Student 2020

Vår skolas studentexamen kommer att genomföras på något sätt. Förutsättningarna är i år som ni vet helt förändrade och det innebär att årets student och ert studentfirande behöver hitta andra former. Former som inte äventyrar er eller andras hälsa.

Vi har i dagsläget ingen klar plan. Vi arbetar nu med att inventera och utvärdera alla olika lösningar. Ett arbete som skolans studentansvariga är delaktiga i.


Jag återkommer så snart vi vet hur studenten 2020 kommer att genomföras.      


                        
Gevaliensis återkommer när vi vet mer. 

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis