Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Från Vasa till Vetenskapsakademien

2021-07-31 / Olle Käll

Hans Ellegrens naturintresse startade i tonåren och i Naturvetenskapliga föreningen på Vasa

Hans Ellegren blir vid årsskiftet ny ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien och nästa år är det han som tillkännager Nobelprisen i kemi, fysik och ekonomi.

Han berättar att hans intresse för naturvetenskap grundlades hos Gävle fågelklubb och på Vasaskolan.

– Nyfikenheten har följt mig genom hela livet.

Han tar upp två stencilerade häften, nummer av länets ornitologiska förenings tidning från slutet av 1970-talet. Här finns hans rapport från säsongens fågelmärkning på Eggegrund och hans första uppsats, en studie av gräsänderna längs Gavleån i Boulognern.

Tiden på Vasaskolan och i Naturvetenskapliga föreningen betydde också mycket. Här fanns tillgång till ett fullt utrustat kemilabb att experimentera i på egen hand, något som skulle vara otänkbart av säkerhetsskäl i dag, konstaterar han. Han hjälpte också till att uppdatera skolans montrar inom kemi och biologi, ett uppdrag som kallades amanuens och som innebar att man fick nyckel till skolan.

– Det växte fram en glädje där kopplat till vetenskapen, säger han om dessa båda sammanhang.

Vetenskapen blev sedan också både hans yrke och intresse. Sedan nästan tjugofem år tillbaka är han professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet och leder nu en forskargrupp som undersöker hur biologisk mångfald uppstår genom mutationer.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis