Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Gävle kommun

2022-10-01 /

Slö, slapp och kanske likgiltig

I över en månad, sedan den 1 september, har det funnits nya regler för elsparkcyklar. Det är kommunen som har uppsiktsplikt över att reglerna följs.

Infrastrukturdepartementet skriver på sin webbsida:

"Regeringen har beslutat att elsparkcyklar inte längre ska kunna parkera på gång- och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Därmed får kommuner och Polismyndigheten större möjlighet att flytta felparkerade elsparkcyklar.

– Slängda och slarvigt parkerade elsparkcyklar har tyvärr blivit vardag i många städer. Kommuner och elsparkcykelföretag har hittills inte klarat av att styra upp parkeringskaoset. Därför inför vi nu ett parkeringsförbud på gång- och cykelbanor. Det ska vara ordning och reda på våra gator och torg, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär ett parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, annat än på en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar. De nya reglerna innebär att kommuner och Polismyndigheten lättare kan flytta elsparkcyklar när de står på gång- och cykelbanor. Huvudregeln är att fordonen ska flyttas till en särskild uppställningsplats, men även kortare förflyttningar av cyklarna kan tillämpas. Det är elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaden för flytten. Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet."

Gävle kommun har inte varit på hugget under månaden och den ansvariga säger till SVT:
"I centrala Gävle ser det bra ut med cykelställ men i ytterområdena saknas det idag platser för att parkera elsparkcyklar", säger Johan Larsson som är enhetschef för drift och förvaltning i Gävle kommun.

Vasaskolan ligger mycket centralt och där har tydligen inte kommunen varit.
 

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis