Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Höstlovet

2021-10-31 /

En historisk reminiscens

Sedan årtionden har skolorna i Gävle under vecka 44, i månadsskiftet oktober-november, skickat hem eleverna på höstlov. Lärarna stannar kvar i några dagar men i slutet av veckan får också de några dagars lov.
Varför har man då en veckas lov mitt under terminen? Vi får leta i historien.
1842 beslutade riksdagen att alla barn i landet skulle få en fyraårig skolutbildning, Folkskolan. Det var ingen populär reform hos alla. Barnen hade sedan länge lärt sig läsa i kyrkans regi och det kunde väl räcka. Att sitta i skolan i åratal ansågs göra barnen lata, man saknade arbetskraft och till vilken nytta var undervisningen egentligen. 1882 blev skolan sexårig och 1936 sjuårig.
I stort sett hela befolkningen bodde på landet vid denna tid och försörjde sig själva i hög grad. En av de mest hektiska tiderna under året var potatisskörden och här fick statsmakten, prästerna och sockenstämmorna ge efter för trycket från bönderna och ge barnen ledigt så de kunde ta del i skördearbetet. Det fanns ingen fast tid för lovet utan det beslutades lokalt. Vårt höstlov är ett minne från en annan tid och ett annat ekonomiskt system där ett potatislov behövdes för överlevnaden.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis