Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Heder i Uppsala

2023-05-03 /

Vasait hedrad

Under den största av alla helger i Uppsala, valborg, hedrades en välkänd vasait. Hedersmedlemen i Runa och Verdandi, Urds skapare, Gevaliensaren,  rektor emeritus och den mångårige läraren Arne Övrelid utsågs till hedersledamot av Gästrike Hälsinge nation vid Uppsala universitet. Motiveringen löd bl.a. "Gemom långvarigt arbete har han utmärkt sig och svarat för gagnerika gärningar för hembygden och nationen".

Vi gratulerar!

Hedersledamoten får symbolerna från proinspektor Ylva Hesselberg och Förste kurator Calle Jonsson (vasait)

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis