Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Humanist utmärker sig och erhåller fint stipendium.

2023-03-14 / Ingvar Nilsson

 

Dina Al-Asadi, HE3T, är en av två elever i Sverige som har erhållit årets Athenstipendium. Den andra eleven, Johanna Näslund, kommer från Katedralskolan i Linköping. Stipendiet omfattar flyg t.o.r. Arlanda-Athen och en veckas vistelse i Athen. Stipendiet erbjuds till förtjänstfulla elever som studerar Latin och/eller Klassisk grekiska och anordnas i samarbete med Svenska Klassikerförbundet och Svenska Institutet i Athen. Under veckan, som blir i maj, kommer Dina och Johanna att bo på Institutet och närvara vid föreläsningar, studiebesök och utflykter till kända arkeologiska landmärken. Vi på Vasaskolan grattar med stolthet de båda stipendiaterna.

Även förra året fick en vasahumanist denna mycket fina stipendium.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis