Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

I demokratins finrum

2022-05-30 /

Vasaelever i huvudstaden

En omfattande museidag men besök både på för- och eftermiddagen delades upp genom ett besök i Riksdagen mitt på dagen. En gammal Vasaelev som nu har sitt arbete i demokratins högborg ställe upp och visade runt eleverna som fick se mer än den vanlige besökaren. Här uppställa i Riksdagens pampiga ingång.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis