Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

I topp?Humanist, javisst

2022-04-27 /

Vilka skolor och program lyckades bäst 2021?

Skolverket har statistik för nästan allting men vi har valt att titta lite närmare på hur det gick för kommunens skolor när det gäller betygen för avgångsklasserna. Det går också att följa resultaten över tid så vi har tagit med resultaten från 2014 då de första eleverna med de nuvarande betygen gick ut.
För att siffrorna skall bli begripliga gäller följande.

Om alla elever i klassen har A i alla ämnen får klassen 20 poäng
Om alla elever i klassen har B i alla ämnen får klassen 17,5 poäng
Om alla elever i klassen har C i alla ämnen får klassen 15 poäng
Om alla elever i klassen har D i alla ämnen får klassen 12,5 poäng
Om alla elever i klassen har E i alla ämnen får klassen 10 poäng

Borgarskolan har en mycket stabil betygsnivå för studenterna. De har under dessa pår legat mellan 13,6 och 13,3.
Blanka har ochså en stabil betygsnivå mellan 14,8 och 13,9
Polhem håller sig ochså stabilt mellan 13,1 och 14,1
Praktiska är stabilt som tidigare skolor mellan 11,4 och 12,2
Real har lite större skillnader men inte mycket håller sig mellan 12,7 och 14
Thoren har de ojämförligt största svängningarna i betygsnivå från 12,2 till 15,1 en förskaring kan vara att de ha de mycket få elever när svängningarna var som störst och få elever ger större svängningar
Vasaskolan är också stabil med 15,1 till 16
Yrkesgymnasiet har ochså en stabil betygsnivå mellan 12,7 till 13,7.

Utvecklingen av gymnasieskolors genomsnittsbetyg 2014-2021

Betygsgenomsnitt på Vasaskolans program 2014-2021
Hur har et då gått på programmen som finns vid Vasaskolan?
Estetiska har hela tiden legat kring 15 i betygsgenomsnitt men har en stigande trend med sitt bästa resultat 2021 med 15,5
Humanistiska ett litet program med stora svängningar i början av perioden men kring 16 under de flesta år. Förra året nådde de det högsta medelbetyget för något program under perioden 17. 
Natur har tillsammans med humanistiska legat på de högsta genomsnittsbetygen sedan 2017, Snittet har legat kring 16 med en topp förra året med 16,5.
Sam har under hela perioden legat stabilt kring 15 men nådde sina högsta resultat förra året.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis