Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Jultider

2022-11-27 /

En del av den svenska kulturhistorien

Sverige är numera ett av världens mest sekulariserade länder. Antalet medlemmar i den svenska kyrkan minskar stadigt och ligger nu kring 55,2 % en minskning med 1,2 % procent sedan förra året. Av dessa är mycket få aktivt kristna. Trots detta firar vi varje år en rad kristna högtider som allt färre vet varför de finns. I sina bildningssträvanden kommer därför Gevaliensis att  ta reda på bakgrunden till vad vi egentligen firar med början av advent till tjugondedag Knut. Vi hoppas på många igenkännande nickningar och en hel del ahaupplevelser.

Trevlig läsning.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis