Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Klassens dag

2021-06-08 /

I sokratisk anda

Treorna fick en dag med sina mentorer fredagen före avslutningen. Vi följde H3 och ingen skall tro att det blev lekar och fika i stället blev den en sista lektion i sann sokratiska anda. Läraren frågar, elevermna svarar, läraren ställer en ny fråga och snart har ny kunskap skapats.

Efter frågor och ett något slingrigt vägval så avslutatdes dagen med en förhör i en vårgrön Stadsträdgård. Eleverna uttryckte sin tacksamhet genom en liten gåva till sina nutida Sokrates.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis