Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Konstutsällning

2023-02-08 /

Bildettan har fotoutställning på museet

Eleverna i årskurs 1 bild har i samarbete med Skottes musikteater producerat en fotoutställning som handlar om klass. Utställningen heter : Vad är klass för mig?

Utställningen pågår till den 26 februari. Fritt inträde.

Utställningen öppnar onsdagen den 15 februari klockan 11.30 på Länsmuseet


Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis