Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Kriser och händelser i Vasaskolans historia 1

2020-04-03 /

Gävle kring 1600

Plötsligt utan undervisningslokaler

Vasaskolan grundades hösten 1557 på order av självaste Gustav Vasa. Skälet var att Gävle fick en biskop (ordinarius) som skulle leda allt kyrkligt arbete i Norrland. Att vi fick en biskop och en skola var en del i Gustav Vasas konflikt med kyrkan. (Läs mer här). Vid den tiden hörde det till att ett biskopssäte skulle ha en skola. Vi vet ingentiong om denna skola låg, det finns dock en uppgift om var det kunde ha varit som fskrevs ned år 1720 i en avhandling, vi skulle kallat det en uppsats idag, skriven av den f.d. vasaeleven och blivande läraren vid skolan Erik Alrot. Han hävdar att skolan under den första tiden låg vid Smäckbron. 
Smäckbron var den bro som gick över den så kallade Lillån som förband staden med Alderholmen, som då verkligen var en holme. Den bör ha funnits ungefär i trakterna där Gamla Grand finns idag. Uppgiften är tvivelaktig av flera skäl. Varför lägga en skola som var hårt knuten till kyrkan nästan så långt bort från kyrkan man kunde. Undervisningsmaterial och orgel, sång var ett av de viktigaste ämnena, var också avlägsna.
Var byggnaden låg kommer vi säkert aldrig att få veta med säkerhet för på Mikelsmäss den 29 september 1569 brann skolan ned och inte nog med det hela Gävle förvandlades till aska. En Vasaelev, Hans Larsson Rizanesander, som var med skrev i sin dagbok "Anno 1569 om Michaelsmesso tidh bran all Geflestad undantagandes kyrkan och Prestgården och några gårdar vestan kyrkan". 
Stadsbranden innebar att stadens befolkning minskade från Ca. 2000 till 1500. Vasaskolans elever stod utan skola. Då skolan var mycket enkel och i stort sett utan böcker i stället byggde undervisningen på upprepning av vad lärare och äldre elever sade. Därför  kunde skolan troligen drivas utan egena lokaler. Men trots detta skulle större problem för skolan komma men för dig som är intresserad blir det i denna series andra artikel. 

Smäckbron markerad med en ring på en gammal Gävlekarta

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis