Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Medalj från Svenska Akademin

2023-01-15 /

Minnespenningen 2022

Årlig gåva till Vasaskolan från Svenska Akademien
Årets minnespenning har gjorts för författaren och översättaren Hjalmar Gullberg. Han är känd som en av sin tids största poeter. Han föddes 1898 i Malmö och växte upp hos sin fosterföräldar och  kom till Lunds universitetdär han studerade litteraturvetenskap, latin och grekiska och examen, fil.lic, togs 1927. Han ägnade sig åt poesi men tjänade sitt uppehälle bl.a. som översättere  framför allt grekisk klassisk litteratur men också latin, franska och spanska. Under 1930 blev han känd som en av landets främsta moderna poeter och han valdes in i Svenska akademin 1940. Han skrev melodilösa dikter och många av dem är tonsatta och framförs ännu idag. (se länkar nedan) Hans dikter spelar över ämnen som sorg, frihet, andlighet och kärlek. Under senare delen av 1950-talet drabbades han av en allvarikg nervsjukdom och han valde att avsluta sitt liv 1961.


Medaljen har utförts av Peter Linde ledamot av Konstakademin och med en lång konstnärlig karriär. Sedan 2002 har han utfört Akademiens minnespenningar. 

Minnestalet över Gullberg 2022

Lustans lakejer har spelat in hans dikt Kyssande vind

Musik ur Förklädd Gud med text av Hjalmar Gullberg

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis