Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Miljondonation

2020-01-11 /

Bertil Nordholm och hans föräldrar

 

 

På bilden ser vi en ung och stilig man med studentmössa, översköljd med blommor textilremsor i de svenska färgerna. Det är en stolt student från Läroverket i Gävle som Vasaskolan då kallades. Bilden är tagen av fotograf Reimers i hans ateljé på Nygatan 15 i juni 1912 och studenten är Bror Bertil Nordholm. Bror kallades han efter pappa men hans tilltalsnamn var bara Bertil.

Han föddes i Gävle den fjärde december 1892 och fadern var Bror August Nordholm en då 32-årig handelsresande från Gammelstorp i Blekinge och hans farfar Lars Nordholm var skeppare Agerum. Modern som var 30 och var en infödd gävlebo Fanny Gabriella Henrietta född Lundberg. De var nygifta och tiden skulle visa att Bertil kom att bli deras enda barn. 

 

Fadern var en framgångsrik affärsman och kom tidigt till Gävle och avancerade från bokhållare via gransäljare och handelsresande till grosshandlare. Bertil växte upp på söder i Gävle närmare bestämt på Södra Kopparslagargatan 15. 

 

Redan nio nästan tio år gammal, efter några år i folkskolan, kom Bertil till Läroverkets realskola. Han fortsatte sina studier och kunde 1908 påbörja sina gymnasiestudier. Det var inom naturvetenskapen han ville utveckla sina kunskaper och han valde därför realgymnasiet. Som många andra realstudenter gick han med i den nystartade Naturvetenskapliga föreningen 1909 och blev året efter föreningens vice. sekreterare. 

 

Skolan slutade 1912 på sedvanligt sätt den 7 juni kl. 1 em. med en högtidlig avslutning med självaste eforus, ärkebiskopen, närvarade. 1912 meddelade ärkebiskopen att han inte kunde närvara och i hans ställe kom kontraktsprosten Bohlin. För studenterna kom skolåret att bli längre. De som klarat de skriftliga proven 24 elever av vilka 19 var realare skulle genomgå en muntlig prövning den 19 juni. Även denna klarade Bertil Nordholm och firandet kunde börja och tid var bokad hos fotograf Reimers som förevigade den lycklige studenten.

 

Gymnasietiden var en tid att bli vuxen och Bertil hade många goda lärare. Särskilt hans klassföreståndare Ivar Damm som han hade i matematik och fysik var en viktig gestalt på skolan och som påverkade sin elevs yrkesval. Några år tidigare hade han varit inspektor i föreningen Verdandi på skolan och dragits in i den omtalade approcessen. Damm hade hotats med att avskedas från skolan om han inte förkastade Darwins läror om människan tillkomst. Han stod på sig och stod upp för Darwin genom detta vann stor respekt bland många, inte minst elever.

 

De var närmast självklart att Bertil skulle fortsätta studera och han kunde samma höst flytta till Stockholm för att skrivas in på Kungliga Tekniska högskolan. Hans hälsa var inte vad den borde vara och liksom många andra elever och studenter vid skolan under 1910-talet konstaterades att han smittats med tuberkulos.

 

Han far var en förmögen man så Bertil fick den bästa tänkbara behandlingen för sin sjukdom. Som många andra elever från Gävle skickades han till Romanäs sanatorium norr om Tranås, ett nytt sanatorium vid Sommens strand. Här kunde de välsituerade få vård för att bota tuberkulosen. Bertil skulle aldrig återse Gävle då han avled på Romanäs den 29 oktober 1914 av lungtuberkulos.

Bertil Nordholms kropp transporterades hem till Gävle där han begravdes på Gamla kyrkogården den femte november.

 

Hur han smittades vet vi inte men skolan var då inte den bästa miljö att vistas i för den som ville undvika tuberkulos. Det var kutym att spotta då man hade slem i halsen. Därför fanns på många ställen i skolan spottrännor eller spottlådor fyllda med sand där man kunde bli av med slemmet. Årligen byttes sanden. Inför ombyggnaden av skolan var detta en av orsakerna till att man måste göra skolmiljön bättre och men fick senare spottkoppar som tömdes och rengjordes ofta.

 

Hans föräldrar hade mist sitt enda barn en välartad och begåvad yngling som hade framtiden för sig. De ville på något sätt hålla han minne vid liv och beslutade att göra en donation till Läroverket i hans namn. Donationen gjordes på 1920-talet men det skulle dröja till efter andra världskriget innan den kunde utnyttjas av Naturvetenskapliga föreningen då den inte tillföll dem förrän efter makarna död.

Fondens syfte är att ”tjäna och befordra naturvetenskapliga föreningens vid skolans medlemmars förkovran i fysik, kemi och språk.” Räntan på beloppet som kan användas skall användas som resestipendium åt en eller flera av de som är aktiva i föreningen för studievistelse i England eller Frankrike en eller helst två somrar.”

Sportstugan i Fryksås var mycket uppskattad under de första åren men missköttes delvis. Den användes för lite och man överlät underhållet till föreningens medlemmar. Då skolan blev kommunal 1958 blev det kommunens ansvar att underhålla byggnaden vilket försummades. 2009 såldes Fryksåsstugan i strid med donationens stadganden. Försäljningssumman lades till fonden så den naturvetenskapliga föreningen kan inte annat att visa största uppskattning till sina gynnare den lilla familjen Nordholm.

Bertil Nordholm bodde nära skolan i det bortre av husen på Norra Slottsgatan. Där infarten till Flanörs parkeringshus finns. I bakgrunden kan träden på Vasaskolans gård ses.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis