Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Nya lärare

2020-08-21 /

Efter vårterminen lämnade många erfarna lärare Vasaskolan, om detta kommer vi att skriva senare men vid läsårets början hade skolan nöjet att hälsa ett antal nya lärare välkomna. De är:

Linnéa Öhman Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Martina Hed Lärare i musik
Joachim Söderman Lärare i idrott och hälsa
Ali Kanni Lärare i historia
Xiaoling Wang Lärare i matematik och fysik
Magnus Kruusval lärare naturkunskap och politik och hållbar utveckling

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis