Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Nya Vasaskolan

2023-02-19 / H3

I mitten av bilden ses trappan för aulans nödutgång.

Granskning av planerna

Under vårteminen 2022 gjorde elever vid Vasaskolans humanistiska program i åk 3 en omfattande undersökning och kartläggning inom kursen Samtida kulturuttryck av den omfattade utbyggnad  och ombyggnad av Vasaskolan som har arbetsnamnet Nya Vasaskolan.
Undersökningen började med bakgrunden och de argument som använts för att satsa på utbyggnaden. Sedan har eleverna gått igenom planeringaen av de nya byggnaderna men också planerna för hur de gamla delarna av skolan skall rustas upp, moderniseras och omvandlas.

Vi hoppas att många är intresserade av att veta mer om den nära framtiden vid Vasaskolan.

Synpunkter och tips kan sänadas tlll post@vasaakademi.se

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis