Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Omvalet klart

2023-05-23 /

Små förändringar

Under april och maj har niorna kunnat ändra sina gymnasieval och i år var förändringarna från det första valet små och slutsumman stannade på den samma.

Bild hade 42 sökande som nu är 39
Musik hade 21 sökande som nu är 15
Teater hade 5 sökande och startas inte till hösten som vi tidigare skrivit om
Humanisterna var 17 nu 16
Naturvetarna var 63 och har ökat till 66
Nat internationell var 17 nu 16
Samhälls var 73 och har ökat till 80
Sam internationell var 17 nu 16.

Antalet elever som sökte Vasaskolan var i år ovanligt litet. Vissa förändringar i klassammansättningen kommer att behövas göras som vi återkommer till senare när det blir klart. 
Vi kan bara beklaga att inte fler valde stans bästa skola om vi själva får tycka.



Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis