Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Runa upprätthåller traditionen

2022-11-26 /

Höstblaen var en gång Verdandis

En av Vasaskolans speciella och uppkattade traditioner är Runas höstbal. Den skall enligt uppgift ha funnits sedan 1979 men baler anordnade av elever för elever har funnits mycket längre, lång fötr Runas tillkomst. Det var Verdandi som stod som arrangör men traditionen upphörde och föll i glömska och då tog Runa iniativet att åter arrangera baler.

Vi har hittat en rapport från balen 1938.

Tal, sånger, skålar och hyllningar hör till baler. Talet till kvinnan fanns 1938 liksom idag. De som deltog i årets bal kan jämföra olika tiders tal till kvinan.

PS. Ett referat från balen kommer snart.

Talet till kvinnan

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis