Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Skolåret har börjat

2019-08-21 /

Upprop på onsdagen

Klockan nio samlades alla nya ettor i aulan för upprop. Det var trångt och lite förvirrat de första minuterna men snart var alla de kring 400 nya eleverna på plats. Det är det största antalet ettor skolan tagit emot på många år. Rektor hälsade dem välkomna och efter detta samlades eleverna tillsammans med sina mentorer för en omfattande informationsinsats den första dagen. Senare kom även tvåor och treor och hade upprop i aulan.

 

Vi hälsar alla välkomna till ett nytt läsår och läs gärna skoltidningen Gevaliensis så ofta du kan.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis