Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Skolgävle nära katastrofen

2021-11-17 /

Sorglig läsning

Så har då Lärarfärbundets årliga undersökning "Sveriges bästa skola 2021" kommit. De är en jämförelse hur gott skolorna klarat sig i alla kommuner. Man har jämfört, barnomsorg, grundskola, gymnasiet, lärares behörighet och löner samt desas frisktal m.m.
Gevaliensis har följt har följt undersökningen sedan 2011 och årets resultat är en sorglig läsning.

Gävles totala resultat 2011-2021 av 290 kommuner. 1 är bäst 290 sämst
Sedan förra året, som var ett år av uppgång för Gävle, har kommunen sjukit 14 placeringar sedan och återfinns på plats 220. Även lärartätheten, alltså antal elever per lärare, har försämrats och ligger nu på plats 239. Resurser till utbildningen plats 226. Friska lärare har sjunkit 99 placeringar och ligger på 224. Det värsta raset är lärarlönerna från att ha legat på plats 26 2013, föll de under 100 2018 för att nu ligga på den jämförelsvis lägsta nivån någonsin med plats 213.

Några ljuspunkter finns det i eländet. andelen barn i förskolan ha gått upp till plats 129 från att ha varit 190 förra året. Även elever som klarat gymnasiet inom tre år är positivt i år och Gävle ligger på plats 164 en rejäl uppgång sedan förra året då kommunen fanns på plats 229.

Den politiska majoriteten efter valet 2018 har som mål haft att lyfta Gävle till en av de 50 bästa skolkommunerna. Verkligheten är att man sjuknkit från plats 160 till 220. 60 kommuner har passerat Gävle under denna tid. Minst ett mirakel måste till för att nå de uppställda målen till nästa års val.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis