Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Svenska Akademin håller kontakten med Vasaskolan

2020-02-06 /

Minnespenningen på plats

Svenska Akademien har efter sin djupaste kris åter börjat resa sig och åter bygga upp sitt lite skamfilade rykte. Om de blåser i hoppen fortsätter verksamheten på andra plan. Ett av dessa områden är framtagandet av Akademiens årliga minnespenning.
I dagarna har Vasaskolan mottagit årets minnespenning från Svenska akademien. I år är det professorn i klassisk fornkunskap Martin P:son Nilsson (1874-1967) som fått den stora äran att pryda Akademiens penningkonstvetaren, diktaren och journalisten Bo Grandien (1932-2014) som fått den stora äran att pryda akademiens penning. 
Kan föddes inte långt ifrån Kristianstad i Skåne och började sina studier i Lund och var vad vi kallar klassiker. Hans doktorsexamen gav honom en tjänst som docent i grekiska språket och litteraturen. 1909 blev han professor i klassisk formkunskap och antikens historia 1909-1939 och i några år också rektor vid Lunds universitet. Hans stora forskningsområde handlade om hur den grekiska religionen uppkommit och vilket förhållande den hade till folklig tro. Han studerade även religionens utveckling under den klassisk- och helellenistiska tiden.
Han var medlem i flera akademier och samfund i och utanför Sverige. För de flesta historiestuderande under årtionden ör han lärobok "Forntidens historia" välkänd och uppskattad.


Minnesteckningen över Martin P:son Nillson hölls vid högtidssammanträdet i december:   Martin P:son Nilsson

Medaljen har utförts av Peter Linde ledamot av Konstakademin och med en lång konstnärlig karriär. Sedan 2002 har han utfört Akademiens minnespenningar.

Penningens frånsida

Nilssons klassiska lärobok

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis