Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Trettondagen

2022-01-06 /

Trettondagen i Dannemora kyrka, Uppland

Slutet på julen i många länder

Trettondagen är en en av årets bästa dagar för landets skolelever. Tack vare denna dag är Sveriges elever lediga åtminstone till den 7 januari medan de flesta andra elever i Europa börjar skolan efter nyårsdagen. Men varför har vi en trettondag? Gevaliensis har tittat närmare på frågan. 

Nästan slut på julenTrettondagen är den dag som avslutar det kristna julfirandet. Dagen var till en början dagen för Jesu uppenbarelse eller som vi skulle kalla den idag hans dopdag.Traditionerna kring Jesu födelse var under de första århundradena oklara och förvirrade och det var först på 300-talet som man beslutade att han föddes den 25 december.Idag är trettondagen i västerländsk tradition knuten till historien om de tre vise männen eller heliga tre konungar. Den historiska grunden för berättelsen om de tre vice männen är inte särskilt stark men eftersom den lagt grunden för trettondagsfiranadet i åtminstone 1700 år återges den här för den intresserade: När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid,  då kom visa män från Östern till Jerusalem och frågade:
"Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom."
När kung Herodes hörde det, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom och han samlade folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade ut dem, var Messias skulle födas.  De svarade:
"I Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel."
Då kallade Herodes i hemlighet till sig de visa männen och frågade ut dem om när stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sade:
"Gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det."
De lyssnade till kungen och begav sig i väg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.  När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. 

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis