Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Upprördhet bland skolans studenter

2022-05-29 /

Accepterar inte skolans utsparksplaner

I år blir utsparken av uppenbara skäl annorlunda då skolgården 'är uppgrävd och oanvändbar. Eleverna har fått besked om att man vid utsparken skall gå ut genom huvudingången gå till vänster till övergångsstället och sedan skall någon typ av "utspsark" ske i Esplanaden.

Eleverna kräver att Norra Kungsgatan framför skolan skall stängas av i en timme som utsparken tar så man kan springa ut och möta sina anhäriga utanför huvudingången.
Som argumet anför de att det gäller en timme mitt på dagen. Det var en tradition att man spakade ut eleverna på detta sätt i minst 60 kanske 100 år. Under den tiden gick E4:an på Kungsgatan stängde man alltid av gatan för studenterna. Gatan kunde stängas av i 12 timmar för att raggare som skulle köra runt stan i sina gamla bilar så en timme borde inte vara omöjligt.
De uttrycker också besvikelse över skolledningen och främst rektors agerande. Detta borde man kunna ordna för sina elever.

Se elevernas upprop på denna länk

Bilder från Digitalt museum

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis