Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Välkänd vasait har gått bort

2022-05-12 /

Elev i realskolan

Meddelandet om att den kände körledarean Kjell Lönnå har gått bort har även nått Gevaliensis. Lönnå har sedan 1960-talet kopplats till Sundsvall men han hade tidigare bott i Gävle och gått i Vasaskolan där han började som 11-åring 194. Själv sade han före en del år sedan i en intervju att tiden vid Vasaskolan hade varit viktig för honom och då särskilt hans musiklärare Gottfrid Berg.
Berg var kantor i Heliga Trefaldighet  och komponerade musik, mest sakaral,  och gav ut sångböcker. Den viktigaste för skolans elever var "Läroverkskören" från 1938 som användes i många år även av Lönnå.

Gottfrid Berg (Digitaltmuseum)

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis