Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Vad händer egentligen

2023-02-16 /

Kan de ha räknat rätt?

Eleverna i åk 9 har nu valt sina utbildningar till hösten.
Det är inte så länge sedan elever stod i kö för att få en plats på Vasaskolan. Antalet platser var betydligt färre än antalet elever som sökte till dem. Under de senaste åren har trenden vänt, 2021 var det några platser lediga på det estetiska programmen medan de andra programmen i stort sett var fyllda med något undantag. 2022 minskade antalet sökande med mer än 40 elever och bara bild och natur fyllde sina platser men det totala antalet sökande elever minskade med 43 elever. Särskilt på Sam minskade antalet elever rejält och därför fick skolan inte fem Samklasser som man haft i några år utan i stället blev det fyra inklusive den internationella inriktningen. Totalt hade skolan 322 förstahandssökande från närområdet.
Med denna bakgrund är de siffror som redovisats efter årets val underliga, antalet sökande är hela 64 färre än förra året och det är endast bildutbildningen som med råge fyller sina platser med 42 sökande till 30 platser. Även humanisterna fyller sin kvot så när som på en elev. På natur ser det inte bra ut 125 sökande förra året är nu 80. Sam hade 110 sökande förra året och i år är de 93. Antalet förstahandssökande har minskat från 322 förra året till 258 i år.

Vi hoppas att de siffror vi fått är felaktiga för om de skulle vara riktiga betyder det omfattande förändringar av skolan. Det måste påpekas att dessa siffror är mycket preliminära. Tidigare år har en del elever från kommuner som ligger lite längre bort brukat söka Vasaskolan och det kan öka antalet elever något. Till detta kommer även en omvalsperiod senare under terminen och då kan  elever ändra sitt val till Vasaskolan.

 PlatserSökande 2023Sökande 2022Sökande 2021Ändring 21-23 %Bild30424225+ 68%Musik27212320+ 5%Teater145714− 64 %Hum18171517± 0 %Natur9663100101−38 %Natur int32172532−47 %Sam 1287389126−42 %Sam int32202130−33 % Totalt377258322365−39 %

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis