Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Vart tog eleverna vägen

2023-04-06 /

Valstatistik. Rött fler sökande än platser. Grönt finns lediga platser.

Presentation av hur niorna valde 2023

Vi har tidigare rapporterat att valet till hösten inte gick särskilt bra för Vasaskolan. Men hur ser det ut för de andr gymnasierna, vi har svaret.

Blanka, årets vinnare

Skolan erbjöd 116 platser men fick 150 sökande alltså 30 % fler sökande än platser. Man har 28 elever i de beräknade klasserna och en ekonomiklass fick 40 sökande alltså 12 fler än antalet platser. Även samhällsprogrammet fick 12 fler sökande än platser.Även frisör och försäljning och service jhade fler sökande än platser. Det är bara att graulera Blanka till gott rekyteringsarbete.

 

Borgis

Trenden från Blanka om att ekonomi är årets populärasteprogram visar sig också på Borgis till deras hela 160 platser på brogrammet har 178 sökt. Riktigt lika bra har det inte gått på de andra programmen. Fordon har 5 lediga platser, försäljning och service har 17 och samhälel hela 33 platser. Borgis fyller 90 % av sina platser.

 

NTI

Skolan erbjuder natur och tekniska programmen och i år gick det inte bra. Endast 59% av de erbjudna platserna är fyllda. Det saknas 3 naturvetare och 36 elever på teknik. Totalt har bara 56 elever valt skolan.

 

Polhem

Det går bra för Polhem i år. De har 5% fler sökande än platser. Det går mycket bra på bygg där de saknar 18 platser även Barn och fritid har fler sökande än platser liksom el och restaurang. Lite sämre ser det ut på hotell, industri teknik , VVS och vård där det finns platrser lediga.

 

Praktiska

Detta är det gymnasium som det gått sämst för i valet i år. Av de erbjudna platserna är bara en tredjedel fyllada. 34 sökande till 104 platser. Alla program har lediga platser.

 

Real

Även Real har svaga siffor de fyller knappt två tredjedalar av de erbjudna platserna.  De har lite över 100 sökande till 174 platser. Det finns många lediga platser på alla deras program.

 

Thoren

Skolan harnågra få  fler sökande än plateser. Men det beror på att man har det i år populära ekonomiprogtammet. Där har man 12 fler sökande fler än platser. Däremot har man inte fyllt platserna på försäljning och service och samhällsprogrammet.

 

Yrkes

Alla program utom VVS har lediga platser. VVS hr 18 sökande tilll 12 platser. Det finns ansökningar till två trdjedelar av de platser man erbjuder.

 

Vasa

Inget prrogram vid Vasaskolan fyllde sina platser. Den enda utbildning som hade fler sökande än platser var bild och form. Teater och musik har platser över. Vasa erbjöd 355 platser och fick 273 sökande alltså fylldes 77% av platserna. Humaisterna har få platser lediga medan natur och samhälle saknar mer än en klass var.      

Kommunal eller privat (fri)?
Valet visar en stor framgång för de icke kommunala skolorna. I år har en ten tredjedel (33,3 %) valt friskolor. Långt över tidigare siffror och högst någonsin.


Det skall påpekas att alla siffror beskriver eleverna första val. Omval sker i april och vissa omkastningar kan då ske.
                                              

Grönt utbildningar med färre sökande än platser antal. 
Rött utbildningar som har fler sökande än de platser de planerat, antal.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis