Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Vasalärare får kunglig medalj

2020-01-29 /

"För betydande pedagogisk gärning" 

Hovmarskalken kungjorde på tisdagen att vasaläraren och f.d. rektorn vid Vasaskolan Arne Øvrelid tilldelats kungens medalj med blått band för ”betydande pedagogisk gärning”.

Han var själv elev vid Vasaskolan och återkom som lärare vid skolan 1982 efter studier i historia, arkeologi, geografi, statskunskap och juridik.

Under åren vid Vasaskolan har han varit lärare, biträdande rektor och i 10 år rektor. Han var med och startade bild- musik- teater- och dansutbildningarna samt spetsutbildningen i Humaniora, den senare i samarbete med institutionerna för historia och arkeologi vid Uppsala universitet. Han startade den första och numera enda gymnasieutbildningen i arkeologi som nu funnits i 24 år. Med tiden har han blivit lite av en expert, främst på Vasaskolans historia, men också på de äldre delarna av Gävles historia. Han har genom åren spridit sin kunskap inte bara till Vasaskolans elever utan även till många personer utanför skolan genom föredrag, stadsvandringar och studieresor.

Under alla år har han vid sidan av sin undervisning forskat främst inom historisk demografi och publicerat hundratals artiklar i tidningar, tidskrifter och böcker både lokalt, nationellt och internationellt. Som föreläsare har han spridit sin kunskap i otaliga sammanhang över hela Skandinavien.

Alla delar av hans verksamhet genomsyras av viljan och ambitionen att kombinera utbildning och bildning. Han har under lång tid verkat ideellt för att sprida historisk kunskap till alla och har ett genuint intresse för att göra så.

Han undervisar idag i arkeologi, historia och kultur vid Vasaskolan i första hand inom det Humanistiska programmet.

 

Kungliga medaljer
1975 slutade man efter Riksdagsbeslut att dela ut ordnar och medaljer till svenska medborgare. Kungen fick behålla några medaljer efter denna tid bl.a. Serafimermedaljen och Hans Majestät konungens medalj. Den senare var från början, instiftad 1814, en medalj som anställda vid hovet tilldelades. Senare gavs den till högre tjänstemän som riksdagens talman, statsministrar, landshövdingar m.fl. Många av mottagarna under senare år har varit företagare, toppidrottsmän och kulturarbetare.

Under senare år har Kungen delat ut medaljer till personer som gjort något extra inom sitt område utanför staten och hovet, och i år delar man för första gången ut en medalj för en ”betydande pedagogisk gärning”. Det är därför särskilt glädjande att den delas ut till Vasaskolans egna - Arne Øvrelid.

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis