Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Vasaskolans biologiska museum växer.

2022-05-25 /

Gåva bestående av boaormsskinn, en korall och en elefanttand

Skänk gärna till museet

Under den senaste tiden har Vasaskolan sänt ut ett erbjudande om att ta hand om och bevara föremål som finns i Sverige men som det är förbjudet att handla med. Därför har detta upprop gjorts:

"Vasaskolan har ett mycket fint biologiskt museum som använts flitigt av lärare och elever från flera gymnasieprogram. För att komplettera samlingen frågar vi allmänheten om de eventuellt har föremål som de vill skänka till skolans verksamhet. I dagsläget slängs tyvärr en hel del djur och föremål tillverkade av djur som konsekvens av högst nödvändiga regelverk rörande handel av dylikt.

Om Ni vill skänka föremål som t.ex inte går att sälja som en följd av lagstiftningen kring handel om skyddade arter så får ni gärna kontakta oss."

 

Efter konsultationer med Jordbruksverket och Naturhistoriska riksmuseet konstaterar båda att det är helt i sin ordning att ta emot sådana föremål så länge det sker helt utan inblandning av handel. De som kommer till skolan blir bevarade för framtiden och kan ge kunskap till kommande generationer

Valrosstand gåva från Tierp

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis