Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Gävle, Gevaliensis:

Verdandispex

2023-05-23 / Arne Övrelid

Verdandispexet 1917

En kanske inte helt sann historia

På lördag är det åter dags för Verdandis soaré med spex. Ordföranden kommer då att i sitt inledningstal att säga någonting i stil med: Nu kommer Verdandis soaré att framföras med Spex som varit en obruten tradition sedan 1938.
En verdandist är medlem i två till två och ett halv år om man inte får kvarsittning numera. Det innebär att om inte hedermedlemmarna förklarar hur det förhåller sig så blir de gamla traditionerna som man säger sig följa i sin devis "Traditioner förpliktigar" alltför kortvariga.
I arbetet med boken om Vasaskolans historia som jag arbetar med kan inte Verdandi utelämnas så här kommer några okända, för de flesta, berättelser om föreningen och spexet.

Det första kända spexet

Vad är ett spex?
Enligt SAOB: av amatörer framfört lustspel numera nästan alltid av studenter. Respektlöst, uppsluppet, parodiskt, dråpligt.
Spexen började vid univeriteten i Lund och Uppsala under 1850-talet och med tiden kom de till gymnasierna. Det kanske mest kända som fortfarande spelas är lundaspexet Uarda som skrevs 1908. I början av 1900-talet började Verdandis spextradition. Spexen var skrivna av andra och de sattes upp av Verdandi i aulan eller på Arbetarföreningen som låg nedre vid ån.
Det första känd spexet framfördes 1907 och bestod av två delar dels Mig lurar du inte av Georg Nordensvan och Grannarna av August Blance. Spexen har fortsatt fram till idag men några få avbrott  och egna spex skrev föreningen inte förrän efter andra världskriget.

Formen för Verdandispexet var enkel och hade till syfte att häckla lärare och skolledare. Man indelade personalen i två grupper som stred mot varandra. Här fanns möjligheten att häckla de personer som man inte tyckte om men som man skulle visa stor respekt under resten av året. Ofta var den ena gruppen god och den andra ond. Efter spännade intriger alltid framförda på rim stod det stora slaget mellan grupperna och i slutscenen dog alla  men återuppstod i slutkupletten. 2022 var alla goda - en helt ny otraditionell traditon.

En osannolik succé

Den 13 mars 1909 kl. 17.30 höll Verdandi sin soaré med spex. Arbetarföreningen salong var fullsatt och publiken såg fram emot spexen Civilklädd och Min hustru eller En natt i Falkenberg. Föreställningen uppskattades både av publiken och pressen. Verdandi som alltid vid den tiden anordnade en bal efter föreställningen valde denna gång på Hotell Phænix. Alla fick inte biljett till föreställningen och trycket blev stort från gävleborna de begärde en extra föreställning. Verdandi uppfullde givetvis kravet och höll en extraföreställnin på samma plats måndagen den 15 mars 19.30.

Verdandis föreställningar har fortfarande stort intresse!

Läs artikeln på Gevaliensis    |    Till skoltidningen Gevaliensis