Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, Angeredswebben:

Nu vill Ayshin ta plats i ungdomsfullmäktige

2019-11-11 / Hafsa Mohamed

Idrott, fritid ochm miljön blir lite bättre om Ayshin Imanpour kommer in i ungdomsfullmäktige, hoppas hon.

Ayshin Imanpour heter Angeredsgymnasiets enda kandidat till årets val till Ungdomsfullmäktige. Hon tror att politik kan förändra och vill själv se ökade satsningar på både idrott, fritidsgårdar, miljön och utsatta barn.
--Det är många barn och unga som inte får tillräcklig hjälp från samhället idag, menar hon. Om hon får tillräckligt med röster i det pågående valet så hoppas hon kunna vara med och ändra på detta.

Ayshin Imanpour läser första året på Samhällsvetenskapliga programmet på LC och har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och haft en tro på att man kan vara med och förändra i en demokrati.
Ungdomsfullmäktige i Göteborgs kommun är just en sådan möjlighet för barn och unga mellan 12 och 17 år. Det finns 81 platser att fördela, precis som i "stora" kommunfullmäktige. Därtill 20 reserver. Ayshin kan man välja om man bor inom den valkrets som kallas för Norra Hisingen, bland annat Backa och Kärra.
-- Jag vill att det skall bli mycket billigare för barn och unga att kunna hålla på med idrott för det är en jättebra väg bort från många sämre alternativ, säger hon och menar att kommunen skulle kunna subventionera medlemskap i föreningar och idrottsutrustning.
En annan fråga som hon brinner för är fritidsgårdarna - delvis av samma skäl som idrottsrörelsen.
-- Det har skurits ned på resurser till fritidsgårdarna. Jag tycker att kommunen skall börja satsa på dom igen. Fritidsgårdar med väl fungerande verksamhet är också jättebra för att hålla ungdomar borta från dumheter. Så det lönar sig för skattebetalarna, anser Ayshin.
Om hon blir invald på någon av de 81 stolarna i ungdomsfullmäktige så vill hon också jobba för att särskilt utsatta barn och unga, som till exempel saknar rätt stöd hemma, skall få mer hjälp av skola och samhälle.
-- Det är många som har det svårt och inte får samma möjligheter som sina kamrater. Det har samhället möjligheter att ändra på, säger Ayshin Imanpour.
Hennes valparoll inför valet, som pågår fram till 18 november på www.goteborg.se/ungdomsfullmaktige är "Mer fokus på idrott, fritid och miljö". På ett sätt är förstås miljön den allra viktigaste frågan för framtidens politiker, menar hon;
-- Utan satsningar på miljön förlorar alla. Det kommer att bli vår generation som räddar miljön. Titta bara på vad Greta Tunberg har åstadkommit runt om i världen under bara ett år, avslutar Ayshin som hoppas att alla som får (ungdomar under 18 år skrivna i Göteborg) går in på datorn och röstar.

Läs artikeln på Angeredswebben    |    Till skoltidningen Angeredswebben