Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Der finns miljöproblem med odlad lax.

2022-02-12 / Eja Carlsson Evert

Lax har blivit vardagsmat för många. Men odlad lax kan ha en negativ påverkan på både miljö och klimat. Detta beror till stor del på att laxen är en rovfisk som kräver proteinrikt foder, som bland annat innehåller fiskmjöl tillverkat av vildfångad fisk. Detta bidrar till att haven i andra delar av världen töms på liv.


Lax är skadligast för miljön av all norsk fiskexport.

Det meddelar en ny forskningsstudie som undersökt industrin, och slår fast att exportens totala växthusgas påverkan minskat under det senaste decenniet.


Östersjölax och andra feta fiskarter från Östersjöområdet innehåller betydligt högre halter av dioxin och PCB än vildfångad lax från andra hav.  Att äta Östersjölax vid enstaka tillfällen innebär ingen ökad risk.  Äter man däremot ofta fisk med höga halter av dioxin och PCB under många års tid  kan det innebära en ökad risk.

Vårt råd för barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande är att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB oftare än två till tre gånger per år. Övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka. Dioxin och PCB är ämnen som lagras i kroppen under många år och äter man mycket fisk som innehåller höga halter kan man till slut nå upp i nivåer som kan innebära en risk.


Att äta fisk är inte bara bra för hälsan - det spar också på jordens resurser och är bättre för miljön.

Ja men inte lax.


Lax har blivit vardagsmat för många. Men odlad lax kan ha en negativ påverkan på både miljö och klimat. Detta beror till stor del på att laxen är en rovfisk som kräver proteinrikt foder, som bland annat innehåller fiskmjöl tillverkat av vildfångad fisk. Detta bidrar till att haven i andra delar av världen töms på liv.

 


                           

Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit