Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

AI skriver dikt om livet!

2023-03-24 / Nelson Dahlén

Jag gick in på en hemsida där man kan chatta med en AI och jag bad den skriva en dikt om livet.

Har ni hört att man kan använda AI till nästan allt? Man kan be den skriva en uppsats eller lösa ett svårt matteproblem. Jag frågade en AI ifall den kunde skriva en dikt om livet och resultatet blev jättebra.

Här är dikten den skrev.


Livet är en resa genom tid, fylld av höjder och dalar som vi måste rida, vi vandrar på vägar som är ovissa, och ibland förlorar vi vår väg och världen blir disig.

Men det finns också stunder av klarhet och ljus, när solen lyser på oss och allt känns underbart, vi finner styrka i oss själva när vi är nere, och lärdomar som vi bär med oss uppåt och vidare.

För varje dag vi lever, lär vi oss mer, om kärlek, glädje och lidande som livet för med sig, och vi växer som människor, tills vi till slut ser, att livet är en vacker resa, som vi måste ta med vaksamhet och omsorg och försiktighet.

Länk till hemsidan: https://openai.com/blog/chatgpt

Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit