Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Göteborg, No Limit:

Dom gjorde båtar åt militären!

2023-03-24 / Vilgot Pihlström & Loe Hanborn

 Lindholmens historiaLindholmen nämns för första gången år 1333, av kung Magnus Eriksson i texten ”Den befästa Lindholmen”. 

År 1844 gick företaget som ägde Lindholmens säteri i konkurs. Säteriet ropades in i en aktion av Handelsaktiebolaget Mattsson & braunes.

Mattsson & Braunes sålde senare av delar av Lindholmen till två storbönder, som bedrev jordbruk. På den del som Mattsson & Braunes behöll växte det som senare ska kallas Lindholmens varv upp.

År 1848 byggdes det första fartyget, briggen Aurora som sjösattes ett halvår senare. Ca år 1850 påbörjades anläggningsarbeten för ett skeppsvarv med järnfartyg, och år 1852 byggdes en reparationsverkstad för ångbåtar. 

Senare kom Lindholmens Varv att bli en av dom mest framgångsrika genom historien, och år 1872 byggdes framgångsrikt det första krigsfartyget, kanonbåten Blenda. Under lång tid var Svenska Flottan storkund hos varvet. 

År 1972 byggdes den sista båten på Lindholmens Varv. 

Den tidigaste initiativet på att bevara Lindholmens Varv gjordes av föreningen: Slottsberget-Lindholmen. Deras kampanj resulterade i att det gjordes en omröstning i kommunfullmäktige beslutade att bevara hamnen med 78 röster mot 3. 

 

Läs artikeln på No Limit    |    Till skoltidningen No Limit