Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Tyresö, Strandaren:

En lärorik dag

2022-11-24 / Emmie Lundberg

Onsdagen den 16 november 2022 besökte samtliga klasser i årskurs 9 både demokrativerkstaden i Gamla stan och riksdagens kammare. Vi elever fick under dagen inta rollen som folkvalda ledamöter i riksdagen.

Alla fick varsin Ipad och blev tilldelade olika partier (Rosa partiet, Lila partiet, Gröna partiet o.s.v.). Det var på ipaden vårt schema stod, men det var också den som användes vid voteringen.
Vår uppgift var att i olika frågor argumentera för de åsikter det partiet vi blev tilldelade stod för.

De två frågorna som stod i fokus var om rösträttsåldern borde sänkas till 15 år och den andra frågan handlade om miljön. Målet var att försöka få majoritet för dessa två lagförslag i riksdagens kammare.

Vi fick under många moment pröva på hur det faktiskt kan vara att jobba som ledamot. Det tog inte lång tid innan alla var inne i sina roller, det var kul att se allas engagemang.
De två frågorna som stod i fokus väckte stort intresse hos många och det blev intressanta diskussioner.

Det moment som jag personligen tyckte var roligast var när personer från samtliga partier satt i ett gemensamt utskottsmöte och diskuterade. Det blev en het diskussion som många engagerade sig i. Många händer var i luften då alla ville få sin röst hörd. Under diskussionen lades många argument fram och partierna var övertygade om att deras parti hade de bästa åsikterna.

I sin helhet så tyckte jag att besöket hos Demokrativerkstaden var väldigt intressant och trevligt, trots att vi råkade ut för en del krångel. En del elever i klassen hade bland annat problem med sina ipads. Personligen hade jag stundvis svårt att förstå mig på ipaden och det var ibland lite oklart vad man skulle göra. Detta var dock ingenting som jag tyckte påverkade själva vistelsen, för vad vore en utflykt utan lite krångel?

 

Riksdagens kammare

När vi var färdiga på Demokrativerkstaden var det dags att ge sig iväg till nästa destination, nämligen den riktiga riksdagens kammare. När vi kom fram fick vi först en genomgång av en guide som berättade om ledamöternas arbete och sedan fick vi efterlängtat ta plats på kammarens läktare. Det förekom dock en viss besvikelse hos oss i klass 9C när kammaren ekade tom. Vi var nämligen sista klassen för dagen och missade därför att få ta del av den partiledardebatt som pågått tidigare under dagen då de andra klasserna haft sitt besök.

Strax efter att vi lämnade kammaren skedde en omröstning.
En omröstning som intresserade flera killar i klassen och de valde därför att stanna kvar för att följa den på plats. Omröstningen handlade om ändringar i två av Sveriges grundlagar, nämligen tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Ändringarna innebär bland annat att utlandsspioneri ska kriminaliseras och införas som tryck- och yttrandefrihetsbrott (det går att läsa mer specifikt om de olika ändringarna på riksdagens hemsida). Eftersom förslaget gäller grundlagsändringar krävs det att riksdagen röstar två gånger om förslaget och att det hålls ett riksdagsval mellan omröstningarna. Detta beror på att väljarna ska kunna ta ställning till förslaget om grundlagsändring och välja den riksdag som tycker som de själva gör i frågan. Vid det första beslutet om förslaget som togs den 6 april 2022 röstade riksdagen ja, vilket de också gjorde denna gång. Resultatet blev 270-37. Detta innebär alltså att en grundlagsändring kommer ske. Det är inte ofta som grundlagsändringar sker och omröstningen var därför lite extra speciell, inte minst för dem som ägnar sig åt politisk verksamhet.

Utanför entren till riksdagens åhörareingång stod människor med plakat och demonstrerade. Deras demonstration handlade om att tryck- och yttrandefriheten är under hot. På deras plakat stod texter i stil med “Stoppa spionerilagen” och “Yttrandefriheten under attack”. Demonstrationen grundar sig i invånarnas rädsla att viss journalistik ska bli olaglig och att den nya lagen kan påverka möjligheterna att bevaka Sveriges internationella samarbeten och avslöja missförhållanden. Rädslan handlar dessutom om vad som kommer hända med den nuvarande meddelarfriheten. Att få stöta på dessa demonstranter var mycket intressant och något som förstärkte upplevelsen. De visade på den levande demokrati Sverige besitter och det engagemang folket har.


En lärorik dag

Det jag lärde mig under dagen var att det ibland kan vara svårt att få majoritet i olika frågor även om man sitter i det största partiet. Det beror på att man måste samarbeta med andra partier och ibland har de andra partierna helt andra åsikter. En annan kunskap jag bär med mig efter besöket är hur ledamöternas arbete går till. Ska jag vara helt ärlig så hade jag tidigare inte någon koll på deras arbete, men nu när jag fått testa på att leva som en ledamot under loppet av några timmar så har min bild klarnat. Nu vet jag exempelvis hur det går till när de olika utskotten arbetar med specifika frågor. Tidigare visste jag inte heller att diskussionerna i kammaren bara är en mycket liten del av ledamöternas arbete och att de ägnar största del av sitt arbete åt utskotten. Nu efter besöket vet jag långt ifrån allt om politik, men jag vet trots det betydligt mer än innan. 

För att sammanfatta studiebesöket så var det en otroligt lärorik dag med full fart. Jag bär med mig mycket kunskap från besöket och hoppas på att i framtiden få göra liknande utflykter.

 

Läs artikeln på Strandaren    |    Till skoltidningen Strandaren