Nyheter från Sveriges alla skoltidningar på ett och samma ställe

Tyresö, Strandaren:

Kör inte ditt barn med bil hela vägen fram till Strandskolan

2023-03-06 / Jonas Åhlund


Välkomna tillbaka efter lovet! Hoppas att ni haft tid för återhämtning och njutit av det vackra vädret. Som många av er säkert har uppmärksammat så finns en ny skylt uppsatt vid korsningen Lagergrens väg/Mosaikgränd. Skylten ska efterföljas vilket betyder att all hämtning/lämning som nu sker inne på Mosaikgränd hänvisas till 30-minutersparkeringen på Lagergrens väg eller till infartsparkeringen (se rödmarkering).

Detta är för elevernas säkerhet och för att minska mängden fordonstrafik runt skolan. Observera att Mosaiksgränd tillhör skolans fastighetsmark och det innebär att en lokal trafikföreskrift (LTF) inte behövs, för att skylten ska gälla.

Med vänlig hälsning, Monica Nyberg - Rektor på Strandskolan, tillsammans med Trafikplanerare på Tyresö kommun

Läs artikeln på Strandaren    |    Till skoltidningen Strandaren